V prázdném sále setkání začalo i skončilo, stoly byly uklizeny zpět do předsálí.