Během stavby zbyl čas i na zkoušení modelu parního stroje.