Montáž izolačních pásů do stropu depozitáře. Pracovní ochranné pomůcky jsou nezbytné.