Historický radioklub československý

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS

Mimořádné příspěvky na budovy HRČS za rok 2023

V první polovině roku 2003 se naše sbírka, ale hlavně kolekce vysílačů na poděbradské rádiovce, ocitla v ohrožení z důvodu pronájmu a posléze prodeje celého objektu golfovému klubu. Abychom mohli zachránit nejen naši původní sbírku, ale i mnohdy již unikátní vysílače, byl Historický radioklub československý nucen zakoupit vlastní budovu.

V současné době je Historický radioklub československý majitelem dvou objektů bývalých sil v Třešti u Jihlavy. První objekt byl postupně rekonstruován a byla v něm zřízena veřejně přístupná expozice Tesla - dědictví čs. elektroprůmyslu, v části budovy byly zřízeny depozitáře, kinosál a archiv.

Zakoupením druhé budovy ovšem starosti nekončí, budoucí depozitář potřebuje rekonstrukci. Péče o sbírku a rozšiřování expozice československé radiotechniky vyžaduje další prostředky, a tak jsou příspěvky na tento účel stále vítány. Každá stokoruna, kterou přispějete, nás posune o kousek blíže k cíli, totiž k vybudování ojedinělé sbírky věcí, které pro své rozměry nebo relativní novodobost končí nikoli ve sbírkách soukromých, ale v drtivé většině za vraty kovošrotů. Domníváme se, že smyslem naší sběratelské činnosti by nemělo být pouhé obohacování soukromých sbírek, ale i záchrana mnohdy ojedinělých zařízení, která o historii našeho krásného oboru vypovídají mnohdy více než sebevíce nablýskaný přijímač. Skutečností nicméně zůstává, že každý finanční příspěvek je věcí navýsost dobrovolnou, i člen, který se z jakýchkoliv důvodů příspěvku zdrží, nesmí být a nebude v rámci HRČS nikterak diskriminován. Výše příspěvku je zcela závislá od vaší chuti tuto žádoucí iniciativu podpořit, i několik desetikorun nás může přiblížit k realizaci tohoto smysluplného projektu.

Zasílání příspěvků na třešťské muzeum lze provádět na účet HRČS u Fio banky s číslem 2800387740 / 2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo 222000XXX, kde XXX je vaše členské číslo v třímístném tvaru (022 apod.). Pokud členské číslo nemáte, vepište na konec variabilního symbolu 000. Příspěvek organizace nebo nečlena bude mít variabilní symbol 222000000. V tom případě, prosíme, avizujte současně s platbou sekretáře klubu nebo pokladníka o platbě, protože zpráva pro příjemce není vždy správně rozpoznána a nemuseli bychom zjistit, od koho příspěvek pochází.

Ostatní platby na klubovní účet nebo případné dotazy a nesrovnalosti konzultujte s pokladníkem klubu Pavlem Vejdělkem.

Rozhodnutím vedení klubu ze dne 27. 2. 2021 budou hmotné dary převyšující částku 5000 Kč přijímány do majetku klubu pouze se souhlasem Představenstva.


Seznam členů, kteří přispěli na budovu HRČS v roce 2023

Seřazeno podle členských čísel

Stav k 28. 2. 2023. Aktualizace se budou provádět vždy po zaslání měsíčního výpisu z účtu bankou. Všem přispěvatelům děkujeme.

Čl.č.JménoČástka
035Vlček Ivan300,-
047Tetour Michal500,-
051Červinka Václav300,-
057Duda Josef300,-
073Oulehla Vladimír300,-
086Jeníček Petr3.000,-
 
102Pícha Petr300,-
117Tenora Ivan10.000,-
126Mottl Jan6.182,-
132Vrba Václav300,-
142Slavík Zdeněk2.000,-
152Mašek Jiří300,-
180Matějíček Petr2.300,-
Čl.č.JménoČástka
203Nosek Jan300,-
214Spurný Pavel2.300,-
225Skoček Jiří300,-
281Půlpán Jaroslav300,-
 
347Mergl Jan500,-
352Pekárek Václav1.000,-
378Kučera Jaromír10.000,-
391Chmelař Oldřich300,-
398Horáček Karel300,-
Čl.č.JménoČástka
405Truneček Jan1.000,-
411Páleš Milan105,-
418Schneider Václav100,-
427Hanák Tomáš800,-
474Stránský Martin300,-
498Dobrovolný Jaroslav500,-
Čl.č.JménoČástka
503Sado Martin300,-
504Lukáš Petřík1.000,-
510Bílý Jaroslav300,-
532Panchártková Dana1.000,-
550Bartes Pavel100,-
552Prager Jan300,-
575Hrazděra Tomáš10.000,-
584Venský Robert1.000,-
 
Nečlenové
Juřík Radek200,-
Javorová Ludmila1.000,-

Za evidenci mimořádných příspěvků na klubovou nemovitost zodpovídá pokladník klubu Pavel Vejdělek.