Dokončovací práce na stavební buňce před klubovní budovou.