Úterý, 5. srpna. Přivezli lešení a tak se pokračovalo ve výšce.