Z profilů, které se přivezly z Říčan, se postavila konstrukce podhledů v dílně.