Historický radioklub československý

Akce na budově

Zpět na úvodní stránku HRČS
Zpět na budovu HRČS


Třetí letní brigáda 12. – 20.8. 2017

Třetí srpnový víkend předznamenal pro skalní třešťskou partu začátek poslední týdenní pracovní akce. Její hlavní náplní bylo, stejně jako posledně, pokračování v pracích na stavbě ubytovny a budování depozitářů ve vedlejší budově.

Do Třeště se část úderníků sjela už v pátek odpoledne a navečer, neboť zahajovací víkend byl opět zasvěcen parnímu létu a prohlídkám třešťského krytu a my museli být v sobotu brzy ráno na nohou. I v průběhu víkendových prohlídek a parní jízdy se ale našlo trochu času, kdy bylo možno pokračovat v práci. Přes pracovní týden pak mohla činnost vypuknout naplno. Účast zpočátku nebyla nejsilnější, avšak na konci víkendu a počátkem týdne dorazily další čerstvé posily, jejichž příjezd byl pak na postupu prací citelně znát.

Hrubou přístavbu stávající ubytovny se podařilo beze zbytku dokončit. Byl zabetonován poslední díl obvodového věnce a vyzděna dělicí příčka. Obvod zdiva u paty byl pak ošetřen gumoasfaltovým nátěrem, aby porézní materiál nemohl odspodu intenzivně nasákat dešťovou vodou, která by mohla v průběhu zimy přivodit potíže. Doufejme, že se ještě letos podaří stavbu provizorně zastřešit.

Stejně dobře, ne-li lépe, si vedla parta v budově depozitáře. Zde se téměř podařilo dokončit jeden z depozitářů ve druhém patře. Bylo nutno zazdít zbývající okna, zazděné otvory nahodit a prakticky celé zdivo opět naštukovat. Omítka byla přeci jen léty používání objektu coby skladiště dosti opotřebovaná. Na vzniklé chodbě schodiště byla také zabudována nová plastová okna.

I přes velké pracovní nasazení zbylo občas navečer trochu času k návštěvě čenkovského lomu a zde si užít letní pohody u vody, vybrané večery pak byly zasvěceny ohníčku a promítání krátkých filmů v klubovním kinosále. Péče o naše hladové žaludky a mlsné jazýčky se opět jako na první brigádě zhostil Jirka Hájek.

Poslední pracovní den týdne, pátek, pak proběhl ve znamení příprav druhého letního setkání ve zdejším Kulturním domě. Zde bylo nutno připravit občerstvovací bufet, rozmístit stoly a zajistit vše potřebné v kuchyni, zkrátka nachystat tu pravou pohodu, aby dorazivší osazenstvo nikterak nestrádalo. Závěr brigády pak nastal v neděli, kdy byl proveden nezbytný velký úklid a odpoledne bylo možno se rozjet domů.

Všem, kteří se zúčastnili letošní pracovní sezóny, patří obrovský dík. Jejich přičiněním se obě klubovní budovy doslova mění před očima a naše muzeum úspěšně roste a vzkvétá.

Honza Mottl