Ocelové elektronky mají různé velikosti baňky podle vývoje výroby.