Kuloární kroužek na parkovišti U Barcuchů, Radim Aujezdský, Petr Fridrich, René Melkus a bratři Peřinovi se psem Teslou.